(Levens)Verhalen


Treffers 1 t/m 6 van 6     » Klikplaatjes-overzicht

   

 #   Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met 
1
Biografie Jan Zwart
Biografie Jan Zwart
 
 
2
Dienstbode en knecht Hielkema
Dienstbode en knecht Hielkema
 
 
3
Doodgeschoten tijdens de jacht.
Doodgeschoten tijdens de jacht.
 
 
4
Verzet in Marum 40-45
Verzet in Marum 40-45
 
 
5
Wapen familie Hijlckama
Wapen familie Hijlckama
Wapens zijn gekleurde erfelijke kentekenen van personen, families of gemeenschappen, voorgesteld in de vorm van een schild van een middeleeuws krijgsman. In de tijd dat het handschrift geen persoonlijk karakter droeg, vervulde een wapen de plaats die tegenwoordig
een handtekening toekomt. Men voerde ook wapens in de zegelring.
Hiermee werden oorkondes gezegeld en kregen daardoor het taken van echtheid. Elk familielid is gerechtigd (mits er eentje geregistreerd staat) een wapen te voeren of in ere te herstellen. Veel wapens zijn in onbruik geraakt. De familie Hijlkema/Hielkema/Hvlckama heeft een interessant wapen. Het is te vinden on een grafzerk te Broek bij Joure, staand aan de ingang van het kerkhof. Op dat kleine kerkhof liggen veel Hijlkema's begraven.

Het wapen beeld een zwaan uit(duidend op het zwanenrecht, d.w.z. men mocht zwanen houden en ook afschieten. Zwanenvlees gold voorheen als een delicatesse. Kreeg men "hoog bezoek" dan werden deze gasten ermee vereerd) en deze zwaan torst in zijn snavel drie
eikels(tekenen van grondbezit, Speciaal in de Zuidwesthoek van Friesland).
 
 
6
Weigering eed aan de Koning van Spanje af te leggen.
Weigering eed aan de Koning van Spanje af te leggen.