Aantekeningen


Treffers 1 t/m 50 van 104

      1 2 3 Volgende»

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
1 (Aantekeningen : Gemeentearchief 1604.Goris werd geboren in het huis Bleekersdijk nr 10. Zijn ouders woonden daar vanaf 7 juni 1886.Op een gegeven moment verhuisden zij naar Dubbeldam om al weer snel op 24 december 1888-9?op hetzelfde adres terug te keren. Het gezin is dan inmiddels uitgebreid met Adriana.Tot 31 oktober 1899 blijven zij dan op dit adres wonen om dan weer naar Dubbeldam t verhuizen.Goris woonde met Klazina aan de Krommedijk 40 .Hun oudste dochters werden hier geboren. Op 3 Oktober 1919 verhuisde het gezin naar Brielle ( adres Wellerondom.) Later is het gezin in Schoonhoven gaan wonen aan de Langerakkerweg nummer 4.Op 10 mei 1932 wordt genoemd Koestraat 125.Op 13 augustus verhuisden zij naar Dordrecht Frederikstraat nummer 40. Op 3/09/1957 ging hij in Huize Johanna wonen, Groenmarkt 21. van de Sijde, Goris (I283)
 
2 1 erkend kind (naam niet bekend) Gezin F107
 
3 1 erkend kind (naam niet bekend) Gezin F370
 
4 1178-70-1

Hielke Aukes Hielkema,* Legemeer 24-3-1874, wpl. Nijega
veehouder, zn. v. Auke en Jitske Huitema

Vonnis AR H'veen 7-10-1921: Dierenmishandeling 7 dagen
X, NH, LO: ja, 46 jr., O-blauw, haar blond.
In 3-1-1922 
Hielkema, Hielke (I421)
 
5 1845 Langweer, notaris T.S. van der Ley, Verhuring
Betreft de verhuur van een zathe en landen te St. Nicolaasga, - Pieter Hendriks Buisma, ontvanger en onderwijzer te Langweer, verhuurder
- Jan Johannes Hoekstra, boer te Doniaga, gehuwd met Antje, Ynzes Bloemberg, huurder,
Bron: Toegangsnr. : 26 Inventarisnr.: 74020 Repertoirenr.: 4 d.d. 31 januari 1845
 
Hoekstra, Jan Johannes (I626)
 
6 1857 Langweer, notaris T.S. van der Ley, Koopakte
Betreft de verkoop van hooiland te St. Nicolaasga, koopsom fl. 3000, - Evert Everts Pasma, boer te Oldeouwer, verkoper,
- Jan Johannes Hoekstra, boer te St. Nicolaasga, koper,
Bron: Toegangsnr. : 26, Inventarisnr.: 74032, Repertoirenr.: 72 d.d. 20 november 1857 
Hoekstra, Jan Johannes (I626)
 
7 1867 Langweer, notaris R. Barends, Koopakte
Betreft de verkoop van een hooiland te Teroele, koopsom, fl. 700, - Sies Meines van der Kerk, landbouwer te Tjerkgaast, verkoper
- Jan Johannes Hoekstra, landbouwer te St. Nicolaasga, koper
Bron: Toegangsnr. : 26 Inventarisnr.: 74045, Repertoirenr.: 55 d.d. 23 oktober 1867 
Hoekstra, Jan Johannes (I626)
 
8 1869 Langweer, notaris R. Barends, Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een weiland met wagenhuis te St.Nicolaasga, koopsom fl. 1375
- Valentijnus Galama, geneesheer te Amsterdam, verkoper
- Jan Johannes Hoekstra, landbouwer te St. Nicolaasga, koper
Bron: Toegangsnr. : 26, Inventarisnr.: 74047, Repertoirenr.: 3 en 12 d.d. 8 januari 1869 
Hoekstra, Jan Johannes (I626)
 
9 1e getuige Jan Muijs (31 jaar; koetsier)
2e getuige Arie van der Blom (33 jaar; sergeant-majoor infanterie)
3e getuige Arie van der Steen (53 jaar; pettenmaker)
4e getuige Hendrik Kooy (24 jaar; smid) 
Gezin F441
 
10 Aeme is op jonge leeftijd overleden. Hylckama, Aeme Herckes (I589)
 
11 Anna is op jonge leeftijd overleden. Hylckama, Anna (I569)
 
12 Anne was getrouwd, de naam van zijn echtgenote is nog niet bekend. Zijn nazaten woonden later rondom Heeg, zij schreven hun familienaam als Hijlkema. Hylckama, Anne (I509)
 
13 Auck is op jonge leeftijd overleden. Hylckama, Auck (I577)
 
14 Benoeming tot onbezoldigd consul van Nederland te Wenen bij Koninklijk besluit van 4 mei 1907, nr110 Lapaer, Johannes Zacharias (I1197)
 
15 Benoeming tot onbezoldigd consul-generaal van Nederland bij Koninklijk besluit van 24 januari 1914, nr 5 Lapaer, Johannes Zacharias (I1197)
 
16 Bij de verkoop van een stuk veengrond bij Terband wordt haar naam genoems, `Doedtke Ambrosio Gellius Hylckama, vrouw van apotheker Sybrant Sybrants, verkoopt een stuk vaan. Hylckama, Doedtke (I580)
 
17 Bouwe is op jonge leeftijd overleden Hylckama, Bouwe (I516)
 
18 Broer is op jonge leeftijd overleden Hylckama, Broer (I537)
 
19 Broer Rouckeszoon inde Brouck heeft consent up de helft van dat gheene dat wylen Rompke Sybeszoon van zijn vader in voortyden is gegeven..... de halve saete mittet halve huys, terp en tuyn gecocht van Broutick Ypkes van Katheryne zijn huysvrouwe.
Dit stond in de rentmeesterrekeningen en betreft de verkoop van een huis met terp en tuin aan Broer Rouckes. De naam van zijn vrouw wordt niet genoemd. 
NN, Broer Rouckes (I615)
 
20 Broer werd deftig. Hij veranderde zijn voornaam in Abrosius Gellius (de latijnse vertaling) en ondertekend offici?le stukken met deze naam. Hylckama, Broer Jelles (I572)
 
21 Broer werd geboren in de tijd van Grote Pier. In de Civiele Senteneties van het Hof van Friesland wordt hij genoemd als voogd voor zijn "snoar"Anna Sybrandts. Hylckama, Broer Jelles (I611)
 
22 Canor organist van de Lutherse gemeente in Hilversum. Mudde, Willem Frederik Antonius (I36)
 
23 Cantor organist Lutherse kerk Mudde, Willem Frederik Antonius (I36)
 
24 Carst is op jonge leeftijd overleden. Hylckama, Carst (I576)
 
25 Cator organist Luthers kapel in Amsterdam Mudde, Willem Frederik Antonius (I36)
 
26 Chr. Gem zangvereniging Looft de Here Zwart, Piet (I11)
 
27 Conclusie adv overlijdensdatum Zwart, Pieter (I865)
 
28 Deze tak blijft de familienaam Hylckama voeren en krijgt later nog de toevoeging Andringa door een huwelijk in deze familie.
Heel bekend werde Epeus Hylckama, gemeentesecretaris van Sloten, maar ook vrederechter en gehuwd met Cecilia Roorda van Velzen. De kinderen van Epeus bleven hun gades zoeken bij de adel en trouwden leden van de familie Rinia van Nauta, de familie Roorda en van Andringa. 
Hylckama, Ambrosius (I568)
 
29 Deze tak sterft in mannelijke lijn uit. Hylckama, Hercke Aemes (I586)
 
30 Dit gezin vertrok naar Amsterdam Hielkema, Hylke Pieters (I438)
 
31 Doodgeschoten tijdens de jacht door baron van Santbergen; thuisgebracht liggende op een ladder. Het verhaal gaat dat Abraham kwaad bloed had gezet doordat hij nogal een vrouwengek was en iemand daarom hem heeft neergeschoten. Baron van Santbergen heeft de schuld op zich genomen door te zeggen dat de oorzaak van het "ongeluk" lag aan het slechte gezichtsvermogen van hem. Van Den Nagel, Abraham (I872)
 
32 Een ciseleur bewerkt metalen, als koper, goud of zilver, met hamertjes en ponsen, op ondergrond van pek of zand, tot schilden, schalen, maskers of wandplastieken. Beek, Gerrit (I1341)
 
33 Eerst procuratie daarna vertegenwoordiger te Wenen voor de Holland Amerika lijn. Lapaer, Johannes Zacharias (I1197)
 
34 First Name: Gerardus Johannes
Last Name: Lapair
Ethnicity: Holland, Dutch
Last Place of Residence: Boskoop, Holland
Date of Arrival: Jun 29, 1920
Age at Arrival: 22y
Gender: M
Marital Status: S
Ship of Travel: Nieuw Amsterdam
Port of Departure: Rotterdam, Holland
Manifest Line Number: 0023 
Burch, Gerardus Hendrikus Van Der (I1667)
 
35 Geboorteregister Marum 1875
Aktenummer 95 
Helder, Lubbert (I776)
 
36 Gecremeerd om 15.00 uur. Lapaer, Willem (I1164)
 
37 Gellius maakte `sieck te bedde sijnde`een testament in 1663 en zijn erfgenamen worden?
Theotardus (frijgesel sijnde) en Matthias (weduwnaar geweest sijnde en nu gehuwd aan Gerbrigh Annes). 
Hylckama, Gellius Broers (I574)
 
38 Gerardus Johannes geemigreerd naar de Verenigide Staten.

First Name: Gerardus Johannes
Last Name: Lapair
Ethnicity: Holland, Dutch
Last Place of Residence: Boskoop, Holland
Date of Arrival: Jun 29, 1920
Age at Arrival: 22y
Gender: M
Marital Status: S
Ship of Travel: Nieuw Amsterdam
Port of Departure: Rotterdam, Holland
Manifest Line Number: 0023
 
Lapair, Gerardus Johannes (I1201)
 
39 Gereformeerd, Nederlands Hervormd Zwart, Aart Aris (I203)
 
40 Grafnummer 7966 Zwart, Alida (Alie) (I24)
 
41 Haar kleinkinderen werden zeer bekend. Bonne was een van de eerste boeren die begon met het kuilen van gras, Sjouke wer een zeer bekend chirurgijn. de Jong, Janke Kerstes (I554)
 
42 Het is mogelijk dat er in dit gezin meer kinderen geboren en jong overleden zijn. De volgorde van het vernoemen is niet logisch. De archieven van Opsterland en Schoterland zijn niet compleet. Tijdens een belastingoproer in 1765 zijn er archieven maar ook doop- en trouwboeken verbrand. Hylckama, Hylcke Broers (I531)
 
43 Het is mogelijk dat er in dit gezin meer kinderen geboren en jong overleden zijn. De volgorde van het vernoemen is niet logisch. De archieven van Opsterland en Schoterland zijn niet compleet. Tijdens een belastingoproer in 1765 zijn er archieven maar ook doop- en trouwboeken verbrand. Lammerts, Wytske Machiels (I532)
 
44 http://www.graftombe.nl/plaatsen.php?plaats=729&beginletter=e Eringa, Rudy Janetta (I18)
 
45 http://www.graftombe.nl/plaatsen.php?plaats=729&beginletter=z Zwart, Piet (I11)
 
46 Hylke Martens bevestigde zijn naam bij de gemeente Joure in 1812 Hylckama, Hylke Martens (I490)
 
47 In 1546 wil Jelle de eed van trouw aan de Koning van Spanje niet zweren en wordt afgezet als Grietman. Zijn vrouw wordt in de ban gedaan en is verplicht om binnen de dorpen Westermeer en Joure te verblijven. Zij moet elke zondag of feestdag ter kerke gaan en zo gaan zitten dat een ieder haar goed kan zien. Haar naam wordt niet genoemd.
Uit het huwelijk werden 3 dochters en 1 zoon geboren. 
Hylckama, Jelle Broers (I613)
 
48 In 1971 wordt Dr. Willem Mudde voor al zijn diensten onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje Nassau Mudde, Willem Frederik Antonius (I36)
 
49 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I287)
 
50 In het huis van arrest Zwart, Aart Aris (I203)
 

      1 2 3 Volgende»