Aantekeningen


Treffers 51 t/m 100 van 104

      «Vorige 1 2 3 Volgende»

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
51 In het nageslacht van Doekle kwamen zeer goede hardrijders voor. Hijlkema, Doekle Hylkes (I643)
 
52 In Wirdu en Grouw wordt Johannes zijn familienaam geschreven als Hijlkema. Hij ondertekend ook op deze wijze. Hylckama, Johannes Johannes (I604)
 
53 Jelle is op jonge leeftijd overleden. Hylckama, Jelle (I526)
 
54 Jelle moest samen met andere "malcontenten" (ontevredenen) verschijnen voor het hof van Friesland op 25 augustus 1580. Men was ontevreden over het beheer van Alva. Hij komt vrij met een boete. Anderen kregen kerkerstraf daar zij volharden in hunne dwalingen. Hylckama, Jelle Broers (I582)
 
55 Jitske overleed met hun eerste kind "in de kraam". van de Heide, Jitsken Johannes (I636)
 
56 Joan's father and grandfather were Theological Ministers in the Anglican Church in Australia.
Her father the Reverand Keith Stuart Cresswell Single was the Australian Chaplain for the Armed Forces in Gallipolli during WWI 
Kirkland, Joan (I1821)
 
57 Johannes overleed voor de geboorte van zijn zoon. Hylckama, Johannes Jelles (I594)
 
58 Kantoor Assen, memorie van successie, 12 september 1894, inventarisnr. 139, opnamenr. 29, memorienr. 6/6883
Overledene: Kornelis Fokkes Eringa, overleden te Nietap (Roden) op 23-06-1894. Er is onroerend goed aanwezig. 
Eringa, Kornelis (I803)
 
59 Klaas trouwde (naam echtgenote niet bekend), zijn nazaten gingen in Balk wonen en in deze tak komen veel predikanten voor. Zij gebruiken de naam Hielkema. Hylckama, Klaas (I522)
 
60 laatste adres Frans Halsstraat 90 Zwart, Jan (I17)
 
61 Landbouwster Eringa, Antje (I789)
 
62 Leonars worked on the development of the first homopolar particle accelerator in the world in Birmingham UK and later at CERN in Geneva in Switzerland and who developed the first atomic clock in Australia. Hibbard, Leonard Ulysses (I1820)
 
63 Levensloos kind Postma, NN (I1107)
 
64 Marten bevestigd in 1812 zijn familinaam als Hijlkema Hijlkema, Marten (I499)
 
65 Memories kantoor Beetsterzwaag

Bron: Memories van successie
Soort registratie: Inschrijving Memorie van successie
Plaats: Beetsterzwaag

Bijzonderheden:
Filmnummer: 3
Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

vader van Grietje (vrouw van Roel Lammerts van Houten, landbouwer), wijlen NN (vrouw van Boke Jitzes Dijkstra, idem; moeder van minderjarige Fokke, Yttje, Jitze, Cornelis, Antje en Auke Bokes Dijkstra), Cornelis, boer Kortezwaag, wijlen Hendrik (1e man van Lutske Wisses Meesterga, boerin, thans vrouw van Jan Heerkes Kasje, boer Duurswoude; vader van minderjarige Antje, Janke en Fokje Hendriks Eringa), Hendrikje (vrouw van Anne Jans Jansma, landbouwer Wilp o/Marum), Klaas, idem aldaar, Arend, idem, Willem, idem Zevenhuizen, Siebe, idem en Rinskje Fokkes Eringa (vrouw van Ybe Everts de Vries, boer Knolle o/Oosterwolde). 
Eringa, Fokke Arends (I801)
 
66 Memories kantoor Gorredijk

Bron: Memories van successie
Soort registratie: Inschrijving Memorie van successie
Plaats: Gorredijk

Bijzonderheden:
Filmnummer: 97
Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap

53 jr; boerin; vrouw van Fokke Arends Eringa; moeder van Grietje (vrouw van Roel Lammerts van Houten, te Haulerwijk), Hendrik, Tjitske (vrouw van Bocke Jitzes Dijkstra), Kornelis, Henrikje en minderjarige Klaas, Arend, Willem, Sybe en Rinskje Fokkes Eringa. (volgens sterflijst woonplaats 'Duurswoude') 
Buil, Antje Kornelis (I802)
 
67 Minuut-akten 1856, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 111019, aktenummer 02199
Gemeente: Ooststellingwerf
Periode: 1856

Verkoper en koper Grietje Fokkes Eringa
Diversen: gehuwd met Roel Lammerts van Houten
Ligging vastgoed: Bakkeveen en te Marum
Bedrag: koopsom fl. 5604
ongebouwde eigendommen 
Eringa, Grietje (I810)
 
68 Mr. F.M. van Heijst te Roden (toegang 0114.69), 5 januari 1866, aktenr. 502
Betreft: hypotheek.
Genoemde personen: Cornelis Eringa (Nietap); Siebe Fokkes Eringa (Marum).
Opmerkingen: Hypotheek 
Eringa, Kornelis (I803)
 
69 Ned herv kerkkoor Excelsior Zwart, Piet (I11)
 
70 Nederlands Hervormd Zwart, Cornelis (I205)
 
71 Nederlands Hervormd Zwart, Stijntje (I207)
 
72 Nederlands Hervormd Wiepjes, Adrianus (I208)
 
73 Nederlands Hervormd Swart, Engeltje (I241)
 
74 Nederlands Hervormd Zwart, Arent (I253)
 
75 Nederlands Hervormd Zwart, Aart (I254)
 
76 Nederlands Hervormd Wiepjes, Dirk (I255)
 
77 Nederlands Hervormd Wiepjes, Klazina (I257)
 
78 Nederlands Hervormd Wiepjes, Dirk (I259)
 
79 Nederlands Hervormd Wiepjes, Klazina Maria (I260)
 
80 Notitie bij overlijden van Christina: De teraardebestelling zal D.V. plaats hebben woensdamiddag 13 juni a.s. op de algemene begraafplaats te Wormerveer. Vertrek van het sterfhuis 2.15 uur.
Psalm 23:4 Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zoude geen kwaad vrezen, want Gij zijt met mij; uw stok en uw staf die vertroosten mij. 
Zwart, Christina Catharina (I97)
 
81 Notitie bij overlijden van Gerrit: De teraardebestelling zal D.V. plaats hebben Vrijdag 28 Sept. a.s., op de Algemene Begraafplaats te Wormerveer. Vertrek van het sterfhuis 2,15 n.m.
Psalm 119:88 berijmd. 
Schenk, Gerrit (I110)
 
82 Notitie bij overlijden van Piet : 4 februari 2005 om 12.30 uur in de Grote Kerk, Kerkbuurt te Oostzaan afscheid nemen. 12.45 de rouwdienst. Schenk, Pieter Christoffel (I130)
 
83 Oege is in die tijd geen meisjesnaam meer. Sybrandts, Oege (I612)
 
84 Officier in de Orde van Oranje Nassau bij Koninklijk besluit nr 25 van 25 mei 1920 Lapaer, Johannes Zacharias (I1197)
 
85 Ongeveer 3 weken geleefd Zwart, Aaltje (I195)
 
86 ongeveer 3dgn geleefd Zwart, Christoffel (I171)
 
87 Overlijden Datum 02-02-1944
Gebeurtenisplaats Haarlemmermeer
Documenttype BS Overlijden, Erfgoedinstelling Noord-Hollands Archief
Plaats instelling Haarlem, Collectiegebied Noord-Holland
Aktenummer 28
Registratiedatum 03-02-1944
Akteplaats Haarlemmermeer

 
van Apeldoorn, Gerard (I176)
 
88 Overlijdensregister 1932, Doniawerstal, Aktenummer 10 Heeringa, Jitske Gerbens (I620)
 
89 Overlijdensregister Marum 1876
Aktenummer 56 
Helder, Lubbert (I776)
 
90 Overlijdensregister Marum 1905
Aktenummer 7 
Eringa, Ettje (I732)
 
91 Stond bekend als ??n der vrolijkste kappers Lapaer (Lapair), Johannis Zacharias (I1167)
 
92 Straten in Kleurenbuurt vernoemd naar omgekomen verzetstrijders

Acht toekomstige straten in de Kleurenbuurt in Zaandam worden vernoemd naar in de Tweede Wereldoorlog omgekomen verzetsstrijders. Burgemeester Faber van Zaanstad maakte dit bekend tijdens de traditionele viering van de bevrijding met leden van de Contactgroep Voormalig Verzet Zaanstreek-Waterland 1940-1945.

De gemeente voldoet met de vernoeming aan een verzoek dat gedaan is door de Contactgroep Voormalig Verzet Zaanstreek-Waterland. De contactgroep leverde een lijst aan met namen van verzetsmensen uit de voormalig deelgemeente Zaandam. Het gaat hierbij om namen die voorkomen op het monument in het Plantsoen van het Verzet in Zaandam.

De verzetsmensen naar wie een straat wordt vernoemd, zijn:
1) Albert Huisman (1918-1944)
2) Josephus Swolfs (1915-1944)
3) Jacob Willemszoon (1894-1945)
4) Cornelis Zwart (1895-1945)
5) Gerardus Docter (1917-1944)
6) Pieter Adrianus Smit (1913-1943)
7) Cornelis van Vugt (1905-1944)
8) Machiel van Marle (1915-1945)

http://www.zaanstad.nl/pers/persarchief/19793252 
Zwart, Cornelis (I1147)
 
93 Tieertie is op jonge leeftijd overleden. Hylckama, Tieertie (I530)
 
94 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend. Gezin F214
 
95 Veilig in Jezus armen. Eringa, Rudy Janetta (I18)
 
96 Was een tweeling van Fokko Hijlkema, Hylke Tijmens (I632)
 
97 Was een tweeling van Hylke Hylckama, Fokke (I698)
 
98 Weduwe van deurwaarder Tjallingii van Leeuwarden Jans, Wytske (I601)
 
99 Weduwe van Matthijs van Oenema Tyaerds, Tyaerdtke (I573)
 
100 Werd genoemd naar zijn overleden vader. Hylckama, Johannes Johannes (I596)
 

      «Vorige 1 2 3 Volgende»